Edycja 2018

Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”, która odbyła się 29 i 30 listopada br. w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i salach konferencyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konferencji towarzyszyła uroczysta Gala urodzinowa Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego miała miejsce w unikalnych wnętrzach Teatru Królewskiego w warszawskich Łazienkach.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności, Priorytetu 6. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Zadanie 3. Pomoc Techniczna Rządowego Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna.