Kontakt

Napisz wiadomość

Infolinia

Tel: +48 601 901 225

Mapa dojazdu

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności, Priorytetu 6. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Zadanie 3. Pomoc Techniczna Rządowego Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna.