O NIW-CRSO

O NIW-CRSO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to rządowa agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO działa na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych, prowadząc programy własne, w tym programy dotacyjne.

SŁUŻBA OBYWATELOM

Wspieramy organizacje pozarządowe, dostosowując nasze działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora. Upraszczamy procedury tak, by nasze rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów. Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

WIEDZA I KOMPETENCJE

NIW-CRSO to nowoczesna instytucja, która realizuje cele społeczne według najwyższych standardów zarządzania. Jesteśmy zaangażowanym zespołem specjalistów doskonale znających branżę pozarządową. Naszą misją jest służyć obywatelom i wraz z nimi budować społeczeństwo obywatelskie w jego nowoczesnej formule.

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA

Organizacje pozarządowe to nasi partnerzy, z którymi chcemy wspólnie budować silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. Ich udział w realizacji tego dzieła jest kluczowy, dlatego do naszej współpracy podchodzimy z należytym szacunkiem i oczekiwaną otwartością. Wierzymy, że przejrzyste zasady, konsultowanie działań i zamierzeń, a także otwarty dialog gwarantują optymalne wykorzystanie potencjału społecznego Polaków.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności, Priorytetu 6. Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Zadanie 3. Pomoc Techniczna Rządowego Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 5 Pomoc Techniczna.